1. Vastuullisuuskärkien workshop

Kenelle?

Olet aloittanut vastuullisuusviestinnän tai vasta harkitset sitä. Toisaalta vastuullisuusviestintä ja -raportointi voivat olla jo rutiinia, mutta viestit ovat röyhähtäneet selkeytystä kaipaavaksi viidakoksi.

Mitä tarjoamme:

Workshop auttaa tunnistamaan yrityksellesi tai brändillesi tärkeimmät viestinnän vastuullisuuskärjet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Elintarvikeyrityksille tarjoamme oman räätälöidyn kokonaisuuden, jossa YK:n tavoitteita täydentävät elintarvikemarkkinoinnin ja ruokakulttuurin vastuullisuus. 

Mitä syntyy:

Saat workshopista selkeän työlistan:

  • Mitä dataa ja vahvuuksia on olemassa jo nyt?
  • Mitä tietoa tarvitaan lisää?
  • Minkä vastuullisuuskärkien viestintään kannattaa panostaa? Mille kohderyhmille ja millä keinoilla?

Pyydä tarjous!

2. Vastuullisuusraportti

Kenelle?

Teet yrityksen tai brändin ensimmäistä vastuullisuusraporttia. Tai haluat kehittää vastuullisuusraportointia kiinnostavammaksi, selkeämmäksi ja lukijalähtöisemmäksi.

Mitä tarjoamme:

Koostamme vastuullisuusraportin avainhenkilöiden haastattelujen ja valmiin datan pohjalta. Toteutusta ohjaavat brändin strategia, ilme, puhetapa ja raportin kohderyhmät.

Mitä syntyy:

Saat sähköisen ja/tai painetun vastuullisuusraportin, tarvittaessa vastuullisuusvision kiteytyksen kera. Optiona tarjoamme raportin jalkautussuunnitelman (pääviestit, kohderyhmät, kanavat ja aikataulut) sekä oman henkilöstön vastuullisuusoppaan.

Pyydä tarjous!

 

3. Vastuullisuuskonseptit

Kenelle?

Vastuullisuusraportti tai vastuullisuustekoja on jo tehty, mutta haluat lisätä vastuullisuusviestinnän kiinnostavuutta ja tavoittavuutta sekä aktivoida kohderyhmiäsi. 

Mitä tarjoamme:

Ideoita, konkretisointia, tarinallistamista ja visuaalisuutta. Kohderyhminä voivat olla kuluttajat, B2B, sidosryhmät, oma henkilöstö tai työnhakijat.

Mitä syntyy:

Saat luovat markkinointiviestinnän konseptit, joissa tieto kohtaa tunteen ja toiminnan. Optiona tarjoamme vastuullisuuskonseptoinnin myös sisäistä viestintää varten.

Pyydä tarjous!

Katso kuinka olemme tehneet sen muille: