Tee tulevaisuudesta sellainen kuin haluat

Ei ole vaikeata kuvitella tulevaisuuden historiankirjoja ja sitä, miten tämänhetkistä elämäämme niissä kuvataan. Sota, pandemia ja ilmastonmuutos ovat kaikki isoja teemoja, jotka vievät suuren osan päivittäisestä uutisoinnista ja omista ajatuksistanikin. Millainen maailma tämän jälkeen on? On helppo maalailla toinen toistaan lannistavampia dystopioita, mutta paljon vaikeampaa rakentaa positiivisia ja toiveikkaita tulevaisuudenkuvia.

Onneksi tähänkin on työkalu. Sitra, se tulevaisuustalo, on tutkinut, analysoinut ja luonut materiaaleja meille, joita tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen kiinnostavat. Yksi näistä on Tulevaisuustaajuus-hanke, työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Menetelmän ydinviestinä on, että meidän täytyy haastaa käsityksemme tulevaisuudesta, jotta emme jää näkemyksiemme vangeiksi, kuvitella näkemys toivottavasta tulevaisuudesta, jotta osaamme sinne pyrkiä sekä ideoida tekoja, joiden avulla parempaan tulevaisuuteen pääsemme.

Työpajan tavoitteet, toiveikkaat tulevaisuudenkuvat ja tulevaisuuteen vaikuttaminen, ovat jo itsessään motivoivia. Vaikutuin kuitenkin myös työpajamenetelmän mielikuvitusta ruokkivista esimerkeistä ja harjoituksista, jotka eroavat mukavasti tavallisimmista työkaluistamme. Kuten jo Viisi tärppiä luovuuteen -tekstissä olimme oppineet, uusien ajattelutapojen kokeileminen edesauttaa luovuutta. Siispä päätin haastaa työkaverini Tulevaisuustaajuuteen tarkastelemaan näkemyksiämme, mielikuvittelemaan ja ideoimaan tekoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Ja se tosiaan oli innostavaa! Helppojen lämmittelytehtävien avulla trustilaiset innostuivat todella miettimään toiveikkaampia tulevaisuuskuvia. Osa vaikutti helpommin toteutettavilta ja todennäköisemmiltä, toisten tulevaisuuskuvien toteuttaminen olisi ehkä haasteellisempaa. Mutta yhtä kaikki oli ilo seurata innostuneena pulppuilevaa puheensorinaa, oivaltavaa analysointia ja sydämen paloa kullekin tärkeän aiheen esiin nousemisesta. Totesinkin, että arvoihin pohjaavana toimistona Tulevaisuustaajuus oli kuin meille tehty työpaja.

Tulevaisuustaajuuden menetelmää voi hyödyntää myös spesifimmän tulevaisuuskuvan muodostamiseen, esimerkiksi tietyn toimialan sisällä. Miltä vaikkapa teidän yrityskulttuurinne näyttää kaukaisemmassa tulevaisuudessa? Kuinka teidän yrityksenne voi muuttaa maailmaa parempaan? Positiivisten tulevaisuuskuvien pohtimisesta hyötyisi juuri nyt varmasti jokainen työyhteisö.

Tulevaisuustaajuus päättyy sitaattiin japanilaisesta sanonnasta: ”Visio ilman toimintaa on päiväuni, toiminta ilman visiota on painajainen.” Määrätietoisesti siis parempaa tulevaisuutta kohti. Tulevaisuustaajuus löytyy täältä.  Suosittelen lämpimästi!