Välttämätöntä Google-mainonnassa: ihminen

Vaikka Google onkin massiivinen, muuttuva organismi, sen hyödyntämiseen tarvitaan aina ihminen. Viestinviejä ja vastaanottaja – ja ymmärrys siitä, miten viesti luodaan ja välitetään.

Google panostaa alustansa joustavuuteen ja koneoppimiseen. Nämä kaksi ovat nykyään pähkinänkuoressa Google Ads -alustan suurimmat teemat. Mainostajalle ne tuovat yhä enemmän valinnanvaraa erilaisten yleisökohdistusten ja mainosmuotojen käyttöön.

Tietyssä mielessä mainosmuodot alkavat myös enemmän sekoittua. Responsiivisuus on joustavuutta – ja responsiiviset mainosmuodot ovat nykyään tärkeä lisä display- ja muiden ”perinteisten” mainosmuotojen rinnalla. Siinä missä staattinen display-banneri sisältää kaiken tarvittavan tekstin itse kuvassa, responsiivinen display tarvitsee erillisen tekstin. Tekstin tulee olla ytimekästä, ja siitä tulee olla useita muotoja ja variaatioita.

Google Ads pitää siitä, että sille tarjotaan mahdollisuuksia varioida asioita. Tämä liittyy sekä koneoppimiseen että responsiivisuuteen. Kun käytämme eri mainosmuotojen sekoituksia tai useampia teksti- ja kuvavaihtoehtoja responsiivisen mainoksen sisällä, saamme luotua tuota variaatiota.

Responsiivisuus ja eri mainosmuotojen variaatiot tuovat vapautta, mutta myös vaativat mainonnan tekijältä enemmän teknistä ymmärrystä. Tiedostojen koot, muodot, ymmärrys siitä, mitä hyvä, rikas responsiivisuus on, ja niin edelleen – Google Ads on täynnä yhä enemmän mahdollisuuksia yhä tarkempaan viilaukseen.

Tästä päästään siihen, mitä koneoppiminen ei voi tehdä: tuottaa variaatiota tai mielenkiintoista sisältöä. Kaikki nämä välineet vaativat ihmisen ja tiettyä silmää sille, milloin kaikkia ohjaksia ja Googlen suosituksia ei välttämättä kannata ottaa käyttöön. Suomen kokoisella markkina-alueella ei kaikissa kampanjoissa välttämättä saada konversiodataa sellaisella tavalla, että Smart Bidding -tyyppiset hintatarjoukset olisivat järkevin valinta. Toki joskus ne ovat. Kuitenkin esimerkiksi manuaalinen hinnoittelu voi usein olla kustannustehokkain ja järkevin valinta näillä markkinoilla. Avainsanojen hintojen tutkiminen – ihan ihmisen silmin – voi antaa paljon hyödyllistä tietoa, joka voisi mennä ohi kun koitamme ”maksimoida klikkauksia”.

Google Ads on siis kehittynyt täyttämään erilaisia mainospaikkoja eri tavoin, kiitos responsiivisuuden ja rikkaampien yleisökohdistusten. Suosittelemme kuitenkin aina pitämään ihmisen Google-maan vartijana.

Joskus responsiivinen mainosmuoto jää käyttämättä hyvin pienten, teknisten rajoitusten takia – esimerkiksi sen, että ”Yrityksen Nimi”-kenttä Googlen responsiivisissa Display-mainoksissa on vain 25 merkkiä. Tämä on pakollinen kenttä – ja toki aika tärkeäkin. Monen yhdistyksen tai yliopiston kanssa on päädytty joko lyhennyksiin tai käyttämään kokonaan perinteistä Display-banneria, koska mainostavan tahon nimi on liian pitkä Googlen responsiiviseen muottiin.

Jälleen kerran kone tulee jäljessä. Kuka opettaisi oppivalle koneelle, että suomen kielessä sanat ja lauseet ovat pidempiä kuin englannin? Google, saisimmeko edes 30 merkkiä tähän?

Entä tulevaisuus? Google kokeilee jatkuvasti erilaisia hakutapoja ja sovelluksia. Sama logiikka jatkunee – Google oli alun perin hakukone ja mainonta tuli mukaan myöhemmin. Melko varmasti eri hakemisen muodot saavat ennen pitkää rinnalleen myös erilaista mainontaa. Esimerkiksi Google-haku kuvalla – miten mainonta rakennetaan siihen? Tai äänihaun ympärille? Nämä ovat vielä tulevaisuudessa olevia asioita, mutta varmaa on se, että Google haluaa olla olemassa monin eri tavoin, eri muodoissa – ja siellä missä Google on, mainokset seuraavat mukana.

Myös tulevaisuudessa tähän liittyvät mainonnan haasteet – mihin lähteä mukaan ja millä tavoin. Milloin käytetään koneälyä, milloin ihmistä. Milloin tekstiä, milloin liikkuvaa kuvaa.

Varmaa on se, että yhtälöstä ei saada poistettua ihmistä. Responsiiviset ajat vaativat joustavaa, responsiivista ihmistä. Ja hyvä niin.