Vahvista organisaatiota sisäisen viestinnän avulla

Kriisitilanteessa viestinnän rooli osana johtamista korostuu – varsinkin, jos väki on hajaantunut työskentelemään kotitoimistoissaan. Faktoihin ja yrityksen arvoihin pohjautuva proaktiivinen viestintä kasvattaa luottamusta ja helpottaa keskittymistä olennaiseen.

Sisäinen viestintä auttaa organisaatiota säilymään yhtenäisenä ja toimintakykyisenä poikkeuksellisissa olosuhteissa.  Se heijastuu ulospäin myös asiakkaille ja muulle yhteistyöverkostolle.

Kokosimme sisäisen viestinnän tsekkauslistan murrosvaiheita helpottamaan.

Rauhoita

– Varmista, että jokainen tietää, mitä viestintäkanavia tulee seurata ajankohtaiset tiedot saadakseen.
– Viesti mieluummin liikaa kuin liian vähän – se vähentää epävarmuutta.
– Ohjaa luotettavan tiedon lähteille.
– Osoita työntekijöille selvät toimintatavat niin erikoistilanteen arkeen kuin yllättävien tilanteiden varalta.

Mahdollista

– Huolehdi, että jokaisella on käytössään tarpeelliset yhteydet ja työvälineet.
– Ohjeista, miten työt ja yhteydenpito asiakkaisiin, kumppaneihin ja muuhun verkostoon hoidetaan.
– Muistuta työn järjestämisestä – hyvä työergonomia ja työn tauotus ovat tarpeen myös erikoistilanteissa.
– Kuuntele – kun työtä tehdään uudella tavalla, kannattaa hyödyntää mahdollisuudet parantaa aiempia käytäntöjä.

Luo jatkuvuutta

– Jaa ja määrittele viestintävastuut ja varmista, että viestintä jatkuu myös avainhenkilöiden mahdollisesti sairastuessa.
– Muista yhteisöllisyys ja huumori – töiden kannalta välttämättömien etäpalaverien lisäksi kannusta vitsailuun, yhteisiin etäkahvihetkiin tai muuhun työyhteisölle sopivaan kepeämpään yhteydenpitoon.
– Älä jätä ketään yksin.

Autamme mielellämme

Kriisitilanne on viestinnän happotesti. Ota yhteyttä, jos haluat vahvistaa yrityksesi tai organisaatiosi viestintäosaamista. Autamme mielellämme sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä vastuullisuusviestinnän kehittämisessä ja käytännön tekemisessä.