Sisältö ei synny sanoista vaan merkityksistä

Kääntäminen on omalla äidinkielellä kirjoitetun tekstin muuntamista vieraalle kielelle tai vieraskielisen tekstin muuntamista omalle äidinkielelle. Kääntäminen on kahden kielen tuntemista. Kääntäminen on kahden kansan ja kulttuurin tuntemista. Kääntäminen on mahdollista vain, jos tuntee vieraan kielen kuin omansa. Kääntäminen on mahdotonta. Kääntäminen on haastavaa työtä, joka vaatii korkeakoulutusta. Kääntää voi kuka tahansa vieraan kielen taitaja. Kääntäminen on yksinäistä työtä. Käännöksen onnistuminen vaatii yhteistyötä. Tekstistä saa näkyä, että se on käännetty. Tekstistä ei saa näkyä, että se on käännetty. Kääntäminen on vaikeaa. Kääntäminen on helppoa. Kääntämistä on hankala määritellä.

Kun viime vuonna astuin mainostoimiston arkeen, sain jälleen uuden näkökulman: markkinointi ja viestintä on aika usein kääntämistä. Kääntäminen on aika usein markkinointia ja viestintää.

Minulla on kääntäjän koulutus, ja työurani alku koostuu käännöstöistä: käyttöohjeiden, tuotekuvausten, esitetekstien, lastenohjelmien ja verkkosivujen kääntämisestä. Tekstien myötä olen tutustunut ja perehtynyt eri toimialoihin, tekstilajeihin ja tyylikeinoihin. Se on antanut oivia työkaluja myös mainosmaailmaan. Kääntäessä kysytään samoja kysymyksiä kuin asiakkaan markkinointitarpeita selvitettäessä: mitä, milloin, kenelle, miksi? Muoto, aikataulu, kohdeyleisö, tavoitteet.

Markkinointimateriaalia käännetään kielestä toiseen monesta syystä. Joskus sitä vaatii yrityksen kansainvälistyminen, joskus kohderyhmän kaksikielisyys. Tavoitteena voi myös olla tuottaa sisältöä, joka on mahdollisimman monien ulottuvilla. Kun mainostekstiä käännetään toiselle kielelle, kääntäminen on harvoin suoraviivaista ja selkeärajaista. Teksti ei käänny vain korvaamalla suomenkielinen sana englannin kielen sanalla. Aika usein mainostekstien kääntäjän pitää päättää, miten paljon tekstiä voi ja kannattaa muuttaa, jotta se täyttää tehtävänsä toisella kielellä. Kyse on nyansseista, mielikuvista, merkityseroista ja konventioista. Se, mikä toimii yhdellä kielellä, voi toisella kielellä olla vaikeasti ymmärrettävää tai käsittämätöntä, hajutonta, mautonta tai jopa loukkaavaa.

Yksiselitteistä on vain se, että niin laadukas ja toimiva käännös kuin mainoskin vaativat tekijältään eläytymiskykyä, luovuutta ja ammattitaitoa.