Millä arvoilla voittaa?

Huhtikuun toisesta päivästä lähtien Trust on määritellyt itsensä luovaksi arvotoimistoksi. Vaikka leipälajimme on edelleen strateginen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu, halusimme nostaa arvon uuden toimiston nimeen ja sitä kautta olemassaolomme ytimeen. Tällä haluamme muistuttaa (myös itseämme), että sen paremmin markkinointi, viestintä kuin paraskaan strategia ei ole itseisarvo. Niillä on merkitystä vain, jos ne synnyttävät lisäarvoa.

Viivan alle jäävässä taloudellisessa arvossa kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksenä ei sinänsä ole mitään uutta. Arvojakin olemme etsineet lukuisille asiakasyrityksille ja muistuttaneet niiden merkityksestä kaikessa tekemisessä. Niin ikään olemme tottuneet kysymään miksi-kysymystä asiakkailtamme: miksi tämä yritys on olemassa, mikä on sen arvo tässä maailmassa. Nostamalla arvokeskustelun oman neukkarimme pöydälle halusimme kuitenkin varmistaa, että meidän omat arvomme varmasti tuottavat arvoa sekä meille että asiakkaillemme – ja mieluiten koko yhteiskunnalle.

Aloitimme läpivalaisun määrittelemällä, mitä etsimme – siis mistä puhutaan, kun puhutaan arvosta. Hetken mietittyämme tajusimme istuvamme keskellä arvon luomisen prosessia: arvo jotain, joka syntyy ihmisten välillä ja on jatkuvan arvioinnin sekä neuvottelun kohteena. Se on kontekstuaalista – kahvin säilytysastiana muumimukilla on suurempi arvo kuin 500 euron setelillä tai kultaharkolla. Se on kokemuksellista – jostain syystä mörkökuvioidusta mukista halutaan maksaa enemmän kuin pikkumyystä. Se voi olla myös puhtaasti sopimus – 500 euron setelillä saa kaupasta enemmän muumimukeja kuin 20 euron setelillä. Oli se mitä tahansa näistä tai kaikkia yhdessä, arvo syntyy kuitenkin aina vain ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Viestintä, jolla arvoa voidaan rakentaa, testata ja kommunikoida, on siis arvon luomisen edellytys. Mutta millaisilla arvoilla me sitten arvoa luomme?

Ensimmäinen arvoistamme on vaikuttavuus, joka liittyy läheisesti myös arvon määritelmään: Viidensadan euron setelin ja kahdenkymmenen euron setelin ero on niiden vaikuttavuudessa eli siinä, mitä niillä saa. Jotta tällainen asioiden suhteelliseen arvoon perustuva systeemi toimii, ero pitää viestiä ja tehdä siten ymmärrettäväksi. Oikeanlaisella viestinnällä – retoriikalla, asioiden uudella tavalla järjestämisellä, esittämisellä ja artikuloimisella – voidaan kuitenkin myös vaikuttaa siihen, mikä koetaan vetovoimaiseksi. Vaikuttavuus on siis myös arvon kasvattamista, mikä taas vaatii luovuutta – kykyä nähdä toisin ja luoda arvoa uudella tavalla, kytkeä se uusiin yhteyksiin. Siksi myös luovuus on yksi arvoistamme.

Kun arvo sitten lopulta on luotu, viestitty ja ymmärretty, tarvitaan vielä jotain, jolla arvo lunastetaan: luottamusta. Luottamusta siihen, että me puhumme samasta asiasta, ymmärrämme arvon samalla tavalla ja toimimme samanlaisessa ympäristössä, jossa tässä sovitulla arvolla todella on sille luvattu arvo: tällä rahalla saa asioita tietystä arvosta, tämä allekirjoitus on sopimus jostain, tämä brändi takaa tietyt ominaisuudet.

Arvon synnyttäminen onkin ennen kaikkea keskinäisen luottamuksen etsimistä. Siksi luottamus on sekä nimessämme että arvoissamme. Samasta syystä Trustin arvoihin kuuluu myös kumppanuus, ”us”, kirjaimellisesti kaiken ytimessä. Me haluamme olla luottamuksen arvoisia paitsi toisillemme ja asiakkaillemme, edistää luottamuksen ja vastuullisuuden ilmapiiriä myös koko yhteiskunnassa. Koska taloudellinen arvo on yksi konkreettisimmista yhteiskunnan arvojen mittareista, ymmärrämme, että markkinointiviestintä on väistämättä osallistumista arvokeskusteluun: se, millaisten asioiden viestimiseen me luovuutemme valjastamme, vaikuttaa siihen, millaiset asiat saavat taloudellista arvoa. Mutta paitsi suuri vastuu, se on myös suuri mahdollisuus – ja juuri tämän takia me olemme luova arvotoimisto. Me haluamme rakentaa arvoa yrityksille, joiden arvoilla kaikki voittavat.

 

Me haluamme rakentaa arvoa yrityksille, joiden arvoilla kaikki voittavat.