Erilainen on oikeanlainen

Oletko koskaan miettinyt, miten paljon oma persoonallisuutesi vaikuttaa työskentelyysi ja siihen, miten olet vuorovaikutuksessa työkavereiden sekä asiakkaiden kanssa? Yhteistyökumppanimme Valmennustoimisto Sitomon Nina Rinne pitää meille säännöllisesti aamulatauksia ja viimeksi meillä oli aiheena erilaisuus työyhteisön rikastuttajana.

Olen joskus tuntenut oloni hyvin ulkopuoliseksi, kuin en kuuluisi joukkoon. Tämä näkyi vahvasti, kun aloitin Propagandalla. Ei siksi, ettei minua olisi otettu hyvin vastaan vaan siksi, että täällä on paljon vahvoja persoonia, jotka eivät pelkää tuoda itseään tai mielipiteitään esille. Koin olevani erilainen, joskus jopa vääränlainen. Liian hiljainen. Vasta ajan myötä olen oppinut, että on vahvuus, että olemme kaikki erilaisia. Tällöin voimme oppia toinen toisiltamme. Kuka haastaisi toimintatapojamme ja toisi uusia ajatuksia, jos kaikki ajattelisivat ja toimisivat samalla logiikalla?

Valmennus alkoi Ninan pohjustuksella, minkä jälkeen meidän piti miettiä mihin neljästä ryhmästä kuulumme parhaiten. Pyörittelin hieman päätäni ja katselin mihin ryhmiin kukakin asettui. Jako oli varsin tasainen, joten meiltä löytyy hyvin jokaisen ryhmän edustajia. Oli myös hauska huomata, että ne työkaverit, joiden kanssa olen eniten tekemisissä (jutustelen lounastauoilla ym.) olivatkin samassa ryhmässä kanssani.

Ryhmäytymisen jälkeen saimme pohdittavaksi kysymyksiä. Miten haluaisimme, että meitä lähestytään? Mitkä ovat tyypillisiä haasteita? Mikä on tärkeää projekteissa? Opimme, että toiset haluavat ehdottomasti käydä keskustelut kasvotusten, koska eleet ja ilmeet ovat heille tärkeitä. Samaan aikaan toiset taas arvostavat rauhallisempaa lähestymistä viestitse, mikä antaa heille enemmän aikaa pohtia vastauksiaan. Osa ei ajattele niin paljon, miten ilmaisevat asioita, kunhan ne tulevat selväksi, mikä saattaa aiheuttaa ihmetystä tai mielenpahoituksia. Opimme, että asiat tulisi ottaa asioina ja ihmiset ihmisinä. Toisten ajatusmaailmoja on välillä vaikea ymmärtää, mutta kun niitä käydään yhdessä läpi, voimme oppia toimimaan paremmin yhdessä. Tämä ei ole tärkeää vain työyhteisössä, vaan myös asiakkaiden kanssa. Kun tiedämme omat heikkoutemme ja vahvuutemme sekä tunnistamme minkä kaltainen asiakkaamme on, osaamme palvella ja kuunnella entistä paremmin ja tehokkaammin.

Tiedostan hyvin, etten ole se porukan äänekkäin enkä tule koskaan olemaan. Joskus on tilanteita, etten saa suuvuoroa. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei minulla olisi mielipiteitä tai mitään sanottavaa. Itse ajattelen, että jos toista kiinnostaa, hän myös antaa minulle mahdollisuuden sanoa sanottavani. Samaan aikaan toinen saattaa ajatella, että minä kerron, jos minulla on jotain sanottavaa. Tämänkaltaiset tilanteet jäävät helposti huomaamatta, jos ei yritetä oppia muilta ja ymmärtää toinen toisiamme. Erilaisuus ja hyväksyvä ilmapiiri on myös saanut aikaan, että olen kasvanut ihmisenä huimasti. Siitä suuri kiitos kuuluu työyhteisölleni. Arvostan sitä, että työpaikalla oikeasti halutaan panostaa tämänkaltaisiin asioihin. Sitomon Nina on antanut paljon ajateltavaa niin työhön kuin vapaa-ajalle. Nykyaikaisessa maailmassa pitää myös itse olla jatkuvasti valmis kehittymään, ettei jää muutosten jalkoihin. Se tunne, kun kehitymme, koska #tulevaisuus.