Asiakkuusjohtaja Mikko Sederholm: Ota mainostoimisto mukaan tuotekehitysvaiheessa

Parinkymmenen vuoden uran suunnittelijana ja AD:na elintarvikemarkkinoinnin parissa tehnyt Mikko Sederholm pyrkii uudessa tehtävässään asiakkuusjohtajana luomaan selkeyttä.

Mikon tavoitteena on tuoda elintarvikealasta kerryttämänsä opit kaikkien Trustin asiakkaiden käyttöön. Markkinoinnin lisäksi hänellä on kokemusta niin opiskelun aikaisista varastohommista kuin tuotekehityksestä ja myynnistä. Kaupan logistiikan ketju ja myyntimallit ovat tulleet tutuiksi.

Elintarvikeala on vaativa. Jotta tuotteen saa kaupan hyllylle, pitää hallussa olla valtava määrä eri muuttujia: maailmanmarkkinatilanne, raaka-ainetoimittajat ja hankintaketjut, lainsäädäntö, säilyvyys ja elintarviketurvallisuus, pakkausmateriaalit ja painovärit, hinnoittelu, vastuullisuus ja keskusliikkeiden tarpeet – ja tietenkin markkinoinnin toimenpiteet ja vaikutukset.

Usein mainostoimisto otetaan mukaan vasta tuotekehitysprosessin loppuvaiheessa. Tämän Mikko haluaisi muuttaa.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakas ottaa mainostoimiston mukaan, sitä enemmän osaamisestamme saa hyötyä irti. Meillä on näköalapaikka yritysten tuotekehityksen, tuotannon ja markkinoinnin ongelmakohtiin. Useinhan haasteet ovat samat yrityksestä riippumatta. Tarpeeksi läheisenä, mutta silti sopivan ulkopuolisena sparraajana ja kumppanina voin tarjota kokemukseni ja näkemykseni asiakkaani käyttöön prosessin eri vaiheissa, Mikko kertoo.

Läheisen yhteistyön myötä syntyy myös parempaa markkinointia.

– Sen sijaan, että meille heitetään hätäinen brief, haluaisin kehittää kumppanuutta toimiston ja asiakkaan välillä, istua samalla puolella pöytää yhteistä asiaa edistäen. Ulkoista mainostoimistoa voi hyödyntää kuin sisäistä markkinointiosastoa: jakaa mahdollisimman paljon tietoa, luoda yhteiset toimintamallit ja karsia pois turha häslinki. Kaikki tieto kartuttaa ymmärrystämme asiakkaasta ja asiakkaan liiketoiminnasta. Silloin voimme parhaiten ehdottaa vaikuttavia, täsmällisiä ja oikea-aikaisia markkinoinnin toimenpiteitä, Mikko toteaa.

Oman tiimin sisällä Mikko pyrkii samoihin tavoitteisiin.

– Haluan olla tiimin sparrauskumppani, varmistaa että jokainen saa käyttöönsä tarvittavat tiedot ja resurssit ja että pystymme huolehtimaan asiakkaan tarpeista parhaalla mahdollisella tavalla. Sehän se on, mistä me eniten nautimme: asiakkaan menestys.