Valmet: Recox+

Valmet halusi tuoda soodakattilansa aidot kilpailuvaltit esille kiinnostavalla ja houkuttelevalla tarinalla, joka näkyy kaikkialla markkinointiviestinnässä. Tavoitteena oli kirkastaa teknologiajohtajuutta asiakkaiden silmissä sekä lisätä tuotteen ja ratkaisujen näkyvyyttä markkinoilla.

RATKAISUMME:

  • Markkinointiviestinnän konsepti sisältäen pääviestit ja asiakasryhmäkohtaiset viestit
  • Video ja myyntipresentaatio